"ousadia, alegria e satanismo"

1st November 2012

Photo with 4 notes

Brincando na rampinha (Taken with Cinemagram)

Brincando na rampinha (Taken with Cinemagram)

Tagged: Boyskatehappyjundiaicrazytenisferiado

  1. notimetohate-time2skate reblogged this from l4serflip
  2. l4serflip posted this